Tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Vận hành, kiểm thử 18/12/20
Thiết kế đồ họa
Số lượng: 02 1. Mô tả công việc:       • Làm hiệu ứng 3D cho các sản phẩm ga...
Vận hành, kiểm thử 09/12/20
Nhân viên Tester
Nhân viên Tester Số lượng: 03 người 1. Mô tả công việc: - Đảm nhận vị trí tester, tham...
Đăng ký nhận tin