Tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Vận hành, kiểm thử 07/05/20
Tuyển dụng nhân viên Tester
Nhân viên Tester Số lượng: 02 người 1. Mô tả công việc: - Đảm nhận vị trí tester, tham...
Vận hành, kiểm thử 31/10/19
Thiết kế đồ họa
Số lượng: 02 1. Mô tả công việc:       • Thiết kế Map Game, Loading, item vật phẩm, d...
Đăng ký nhận tin